Prestatieveld Huurdersoordeel

Hoe waarderen huurders de kwaliteit van dienstverlening? In het prestatieveld Huurdersoordeel wordt het oordeel van huurders inzichtelijk gemaakt op de thema’s nieuwe huurders, huurders bij wie een reparatie is uitgevoerd en vertrokken huurders. De scores op deze drie thema’s bepalen de score van corporatie op het huurdersoordeel.

Verzameling van data
Veel corporaties hebben al inzicht in de waardering van huurders via de huurdersondezoeken van KWH. De data uit deze onderzoeken zijn geschikt om de indicatoren voor het huurdersoordeel in de Aedes-benchmark te vullen. Corporaties die onderzoek laten doen door een ander onderzoeksbureau of zelf onderzoek uitvoeren, kunnen de onderzoeksresultaten laten valideren door KWH voor gebruik in de Aedes-benchmark. Corporaties die geen (bruikbare) data hebben, kunnen de waardering van hun huurders laten onderzoeken via een quick scan, zodat er van zoveel mogelijk corporaties data over het huurdersoordeel beschikbaar zijn. De quick scan kunt u door KWH laten uitvoeren. Een aantal andere onderzoeksbureaus biedt ook een quick scan aan. 
Meer informatie over het verzamelen van de data voor het huurdersoordeel vindt u op de website van Aedes

Waardering van onderhoud
In het prestatieveld Huurdersoordeel wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe huurders de dienstverlening bij onderhoud waarderen. Planmatig onderhoud wordt niet als individuele deelscore meegenomen in de Aedes-benchmark. Wel wordt het huurdersoordeel over planmatig onderhoud meegenomen in het brancherapport. 

Verdiepende inzichten
Als verdieping kijken we ook naar de waardering van huurders voor de kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Daarnaast worden de Netto Promotor Score (NPS) en de Customer Effort Score (CES) uitgevraagd. De NPS geeft de bereidheid tot aanbeveling aan. De CES geeft inzicht in hoeveel moeite het de klant gekost heeft om een dienst van de corporatie te krijgen. 

 

Huurderswaardering monitoren via KWH-Klantvizier

Huurderswaardering monitoren via KWH-Klantvizier

Haalt u de waardering van uw huurders op via onze huurdersonderzoeken, dan kunt u in uw KWH-Klantvizier uw scores voor de Aedes-benchmark monitoren. Log daarvoor in uw klantvizier in en kijk onder de knop Aedes-benchmark.