Over benchmarking

Corporaties kunnen leren en verbeteren door benchmarken en benchlearnen. U leest hier meer over de Aedes-benchmark en het Aedes-benchmark centrum waaraan wij bijdragen en over ons benchlearningprogramma. 

Aedes-benchmark 2016

Aedes-benchmark 2016

De resultaten van de derde editie van de Aedes-benchmark zijn op 24 november 2016 gepresenteerd. 

Lees meer

Benchlearningdagen 2018

Benchlearningdagen 2018

Voor corporaties die willen leren vanuit de cijfers van de Aedes-benchmark, biedt Aedes in 2018 een uitgebreid programma voor benchlearning. KWH geeft invulling aan verschillende onderdelen van dit programma

Lees meer

Aedes-benchmark

Aedes-benchmark

In 2017 vindt de vierde editie van de Aedes-benchmark plaats. In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan worden op brancheniveau en per corporatie inzichtelijk gemaakt. De Aedes-benchmark is in 2014 gestart en wordt jaarlijks uitgevoerd. 

Lees meer

Aedes-benchmarkcentrum

Aedes-benchmarkcentrum

Benchmarking gaat over meten, vergelijken en verbeteren. Het Aedes-benchmarkcentrum biedt corporaties inzicht in eigen prestaties op talloze terreinen en de mogelijkheid zich te vergelijken met relevante collega’s. 

Lees meer